МРРБ спря да сключва договори по програмата за саниране


Прекратено е сключването на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. С Постановление № 29 на Министерския съвет от 26.01.2017 г. (обн., ДВ бр. 12/03.02.2017 г.) бе прието увеличение на финансовият ресурс на 2 млрд. лв. Това решение засили още повече интереса към програмата като само за дни са пристигнали огромно количество документи от кандидати за участие.

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички граждани, кметове на общини, областни управители, външни изпълнители за отделните дейности, сключили договори след проведени обществени поръчки, както и всички заинтересовани страни в процеса по изпълнение, че за цялостното енергийно обновяване на 2022 жилищни сгради, които имат сключен договор за целево финансиране с „Българска банка за развитие“АД е гарантирано държавното финансиране към изпълнителите на отделните дейности.“, заявиха от министерството.

Сключването на нови договори за целево финансиране с „Българска банка за развитие“АД ще бъде възстановено след като бъдат сключени всички анекси към текущите договори за целево финансиране и при наличие на свободен финансов ресурс по Програмата.

МРРБ спря да сключва договори по програмата за саниране
Гласувайте за тази статия