Окончателно: БСП няма да получи Бузлуджа безплатно


Предложението за прехвърляне на паметника „Бузлуджа“ на БСП беше отхвърлено с 12 на седем гласа на заседание на Министерския съвет. Това съобщи пред медии министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Министърът коментира, че фактологията по казуса е ясна и напомни, че на политическата партия е напомняно пет пъти с писма за необходимостта от сключване на договор с областния управител, за да бъде финализирана процедурата по предоставяне на собствеността върху паметника и БСП да го придобие. Законът се промени през месец февруари тази година, за което са гласували всички присъстващи в залата депутати, включително тези от БСП. Законопроектът за изменение на Закона за държавната собственост беше подкрепен от БСП и на заседание на парламентарна комисия, а сега са учудени защо не могат да придобият собственост, подчерта Нанков. Единствените начини, за да придобият права върху комплекса резюмирах и на срещата на 22 юни с лидера на БСП припомни той и разясни, че на Министерския съвет е предложен вариантът, отговарящ на искането на партията за безвъзмездно предоставяне право на ползване в срок до десет години. Предложихме максималния срок, докато другите процедури са за купуване чрез търг или отдаване под наем чрез тръжна процедура. Имахме първоначално положително становище от областния управител на Стара Загора по предложената процедура, а в последствие пристигна и отрицателно, така че докато не се постигне консенсус по отношение на процедурата,  за момента е сложен край, заяви министърът. Премиерът и аз гласувахме „за“ приемане на решението, информира той.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма планове за комплекса.  Към момента официален заявителски интерес е проявен от БСП. Има много медийни интерпретации от политически лидери, други юридически лица и публични институции, но няма нищо отправено официално, коментира Николай Нанко.  От становищата на областния управител на област Стара Загора, в чието управление е обектът частна държавна собственост и в продължение на години се стопанисва и охранява, става ясно, че трябва достатъчен финансов ресурс, за да бъде рехабилитиран паметникът, но това е нецелесъобразно.

Според него има и спекулации по темата от представители на БСП. Нито премиерът Борисов, нито ние в министерството, сме имали различни намерения. Съдействахме изцяло на БСП в рамките на 15-20 дни да им представим възможностите и законосъобразно решение на казуса с акт на Министерския съвет, което е основната критика на вицепремиера Валери Симеонов, да предоставим за безвъзмездно ползване имота на политическа партия. Законът го позволява, има такава възможност, но МС не взе подобно решение, обясни Нанков.

Обектът е опасен. Задължение на областния управител е да охранява, да осигури безопасност и сигурност за посещаващите го или да забрани посещения. Повдигнат бе и въпросът за опасните строежи. Има регламентирана законова процедура за тяхното премахване, инициирана от кметовете, на чиято територия има подобни обекти, но това не е рационално решение, подчерта министърът.

Днес се коментираше и темата дали зад искането на БСП стои реално намерение.  Такова не беше заявено, а само желание за стопанисване в рамките на 10-годишен период според законовата процедура, без инвестиционен проект и информация за бъдещо стопанисване и експлоатация, посочи министърът.

Имаше и среща при кмета на Казанлък преди около 10 дни, но от нея не се произведе процедура. Местната общност се е обединила около идеята паметникът да не бъде предоставен на политическа сила, а да се търси финансов източник и инструментариум за стопанисването му, съобщи регионалният министър.

 

Окончателно: БСП няма да получи Бузлуджа безплатно
Гласувайте за тази статия