Ремонт на водопроводна мрежа


Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“.
Проектът обхваща реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици от вътрешната улична мрежа на гр. Вършец:
1.Ул. „Серафим Георгиев“
2. Ул. Зелени дел“
Общата дължина на водопроводната мрежа, предмет на реконструкция, е 2 402 линейни метра.

Всичко за обществената поръчка

 

Ремонт на водопроводна мрежа
Гласувайте за тази статия

research symptoms