СМР на пристанищен терминал


Предмет на настоящата поръчка са „Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1“, които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за изграждане на Брегоукрепителна дамба с път между Пирс 1 и Пирс 2; Реконструкция на Пирс 1 включваща северна вързална пала, северна отбивна пала, технологични пали, южна отбивна пала и южна вързална пала; Изграждане на Противопожарна система на Пирса, включваща Главна помпена станция с операторна зала, магистрални водо и пенопроводи към Пирс 1, Дозаторно разпределителна станция, хидро и пено мониторни кули, пожароизвестителна инсталация и автоматизация, морско помпено и швартови съоръжения.

Всичко за обществената поръчка

СМР на пристанищен терминал
Гласувайте за тази статия

placeholder