Строителство на изложбена галерия


Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива, да се изпълнят необходимите строително – монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив”.
Поръчката включва в обхвата си следните дейности:
1. Инвестиционен проект за строително – разрушителните работи;
2.Разрушаване на съществуващата сграда;
3. Проектиране;
4. Извършване на СМР;
5. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на изложбена галерия
Гласувайте за тази статия

placeholder