Енергийна ефективност на сграда


При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: Район Младост, жк. Младост бл.146, вх.1,2,3,4 във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна съгласно Техническа спецификация, техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на сграда
Гласувайте за тази статия

placeholder