СМР на инфраструктура в Пирин


Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител/изпълнители, който/които да извърши/да извършат следното: подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор за определени участъци от пътната инфраструктура в защитената зона BG0000209 „Пирин“ относно първата обособена позиция и подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор за участъци на част от туристическите маршрути в защитената зона BG0000209 „Пирин“ относно втората обособена позиция.

Всичко за обществената поръчка

СМР на инфраструктура в Пирин
Гласувайте за тази статия

placeholder