АЛТРОНИКС ЛАЙТ


От 2004 година АЛТРОНИКС ЛАЙТ се развива в сверата на архитектурното осветление, а екипът от художници и архитекти отдавна е познат като светлинни дизайнери със значим опит.

АЛТРОНИКС ЛАЙТ
Гласувайте за тази статия

Адрес: ул. Любен Каравелов 41 София 1142
Телефон: +359 2 980 90 61
e-mail: office@altronicslight.com