Амфитеатър и езеро в центъра на Петрич


Общинският съвет даде съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Петрич за тази година по два проекта, пише kmeta.bg.

Първият е за подобряване на градската среда в урегулиран поземлен имот, който е отреден за изграждането на градски парк. За целта ще бъдат дадени 60 000 лева по сметката за средства от Европейския съюз. Срокът за възстановяване е след получаване на авансово плащане от Управляващия орган.

Паркът ще е на площ от 54 декара в терен в центъра на южния град. Той ще е с два входа, в него ще има амфитеатър, който да се ползва като летен театър, посетителски център, детски площадки и изкуствен хълм за катерене на деца, многофункционално спортно игрище, игрище за плажен волейбол, зоокът за птици, сух фонтан, множество алеи и зеленина.

По проект е предвидено да има изкуствено езеро на площ от 3000 кв. метра.

Една от сериозните придобивки в културно-исторически аспект е проектът за нов музей в градския парк. Сградата ще бъде на няколко етажа и с десет пъти по-голяма площ от сегашната постройка на Исторически музей-Петрич.

120 000 лева от бюджета на общината ще се отпуснат и за проектирането и изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич. Средствата трябва да се възстановят до 31 декември 2018 година.

Амфитеатър и езеро в центъра на Петрич
Гласувайте за тази статия

placeholder