Анализ на пазара за индустриални и складови имоти


Търсенето и предлагането на складови площи през през 2017г. е изключително разнообразно и динамично. Това показа анализа, който БГСКЛАД изготви базирайки се на докладите на своите регионални представители и на собственика на платформата на БГСКЛАД Симеон Митев.

Според Радослав Конов – регионалния представител на БГСКЛАД за гр. София през 2017г. се търсят основно складове от 1000кв.м. до 5000кв.м., с по-добро качество отговарящо на европейските изисквания, независимо от високата цена. Пазарът на площи от 300 до 700кв.м. не е особено активен.  Конов добави, че през изтеклата година са се осъществявали, както малки, така и по-големи сделки. Търсенето за наемане на големи и качествени индустриални имоти продължава и в момента. Също така Конов изтъкна, че в гр. София се наблюдава и завишено търсене, но ниско предлагане на хладилни камери през летния сезон, което продължава и досега. През изтеклата година са направени две по-големи сделки за отдаване на складови площи от които първата е реализирана в средата на 2017 год. с отдадена площ 8000кв.м. – складова база в широк център и в края на годината – сделка за 10000кв.м. в района на гара Елин Пелин – Нови Хан.  Прогнозите за 2018 г. според него са, че нови и големи инвеститори ще продължават да търсят хубави, модерни и отговарящи на европейските изисквания складови площи.

Атанас Ласков представителя на БГСКЛАД в гр. Пловдив сподели, че изминалата 2017 г. е една от най-динамичните за пазара на индустриални имоти. Осъществени са сделки, които до преди няколко години са били немислими. Според Ласков, явно пазара е „наваксал“ с цените  и инвеститорите са станали по уверени и затова са пристъпили към по-големи сделки. В Пловдив са направени  няколко сделки с продажби на складови и производствени бази с цел инвестиция, парцели за застрояване и наеми на индустриални имоти. За последната година цените на нови складови площи трайно се задържат около 3-3.5 евро, а цени за производствени площи от 3 до 4 евро за кв.м. Терените бележат ръст, като цените са в пряко взаимоотношение с локацията и прилежащата инфраструктура. Варират от 25 до 100 евро за кв.м. Има търсене на терени, като в определени райони поради изчерпването им  е силно завишено и цените са по-високи. Пазарът е силен и стабилен. Г-н Ласков обобщи, че за изминалата 2017 г. сме свидетели на пореден бум и че очаква тази тенденция да продължи и през тази година.

Пазарът на индустриални имоти в гр. Варна по думите на регионалния ни представител Тони Танев е, че за изминалата 2017 година основните наемни нива на производствено-складови площи се запазват в утвърдения диапазон между 2 евро и 4 евро на кв.м.  нетна цена на месец. Увеличава се търсенето на новопостроени складови площи във формат между 300 и 500 кв.м.

Нараства търсенето на лицензирани складове за хранителни продукти с работни площи между 200 и 400 кв.м., както и на самостоятелни складове с температурен режим, оборудвани с хладилни камери. Месечните нетни наемни нива при самостоятелните хладилните складове се реализират в диапазона между 12 евро и 15 евро на кв.м. за дългосрочно наемане, като в този сегмент отчитаме ясно изразен недостиг на предлагане.

Наблюдава се повишен интерес от наематели към висок клас локални дистрибуторски складове за едрова търговия с площи над 1000 кв.м., разположени в градски модернизирани бази. Наемните нива на такива площи се реализират в диапазона между 3,50  и 4 евро на кв.м. нетна месечна цена.

Повишава се интересът към закупуване на търговско-складови площи над 300 кв.м., както за собствена дейност, така и с инвестиционна цел. Определящ фактор за продажните цени е търговското местоположение.

За разлика от гр. Варна представителя на БГСКЛАД Валентин Косев е на мнението, че  през 2017г. се запазва търсенето на малки складове, но с хубава локация. Търсят се основно складове между 100 и 300кв.м. Цената на нови и модерни складове варира между 2 и 3 евро на кв.м. в Северна и Южна промишлена зона. Реализираните сделки за 2017 г. са основно за складове между 200 и 300 кв.м, и за складове от 500 до 1000 кв.м. За клас А в гр. Бургас цените са 3 евро на кв.м., а за клас Б – 2 евро на кв.м. Това според Валентин Косев е тенденция, която се запазва още от 2016 г. Средните цени за покупка на терени варират от 150 до 170 евро на кв.м. Към момента и през 2018 г. се запазва търсенето на големи площи от 600 до 1500 кв.

Валентин Косев обобщи, че в момента има нови проекти за складове, които ще бъдат построени в порядъка до една година и за които в момента се провеждат консултантски разговори за това по какъв начин да изглеждат и да бъдат изградени.

Пазарът на индустриални имоти в град Стара Загора, според регионалния ни представител Огнян Георгиев през изминалата година се развива динамично. Определен ръст бележи търсенето на  складове за наемане отколкото за покупко – продажба на такива. Търсенето на такива имоти е надвишава предлагането.  Липсата на инвеститори в строителството на нови индустриални площи е определено проблем за развитието на пазара през 2017 г. Това е основна тенденция за града, че няма достатъчно изградени зони за индустриални и логистични бази.

През 2017 год. са отдадени под наем около 8000 кв.м складове лично предимно на логистични фирми, за  шоу румове за селскостопанска техника, леки производства, за авточасти, автосервизи и др.

Цените за отдаване под наем са на стабилни нива, без промяна. За клас „А“ -5лв.за кв.м без ДДС и за клас“Б“ 3.50лв. за кв.м площ.

Средните цени за покупка на терени за индустриално застрояване са около 20 евро за кв.м.

Според Огнян Георгиев се наблюдава стремеж за окрупняване на по-големи терени за строителство на складови бази, но процес който се забавя поради многото административни процедури. В това отношение общините не указват необходимата помощ за подпомагане на този процес. Освен това липсата на изградена инфраструктура от страна на местната власт пречи за по-бързото реализиране на такива проекти.

Според Ангел Иванов, регионалния ни представител за гр. Плевен през 2017 год. има изявено раздвижване на пазара на промишлени и индустриални имоти на територията на гр.Плевен, обл.Плевен и Ловеч. Проявен е интереса за реализация на нови производства и в същата година стартира тяхната реализация, наемане на хора, търсене на подходящи имоти за ново строителство и ремонт и реконструкция на стари сгради. Наблюдава се разминаване между очакваните цени от продавачи и купувачи, но в същото време при постигане на пазарна цена имотите се реализират, има се предвид цени за продажба и наем на имотите.

Основното търсене е за индустриални имоти, находящи се в индустриална зона Запад, Изток и Централна, като в централна част е съсредоточен интереса от бизнес и търговски имоти и складови площи, а изток и запад – производствени парцели и помещения, бетонови възли, топливо, строителни материали, превози, шивашки предприятия и др.!

Цените за продажба на парцели в индустриални райони остават според изградената инфраструктура и достъпност до главни артерии на цени от 10 – 15 евро на кв.м. до нива около 30 – 35 евро на кв.м., съответно по компактните площи могат да постигнат и по високи нива, за площи между 1000 – 5000 кв.м., цената е между 30 – 50 евро на кв.м., за земеделска земя интереса е нисък с оглед на процедурите по преотреждане на имотите и голямата несигурност кога и дали ще се реализира това, офертни цени варират в граници от 1-2 евро на кв.м. за имоти с достъп от път и в близост до изградена инфраструктура, стигат до 5 – 7 евро на кв.м. в зависимост от локацията и близостта на комуникации.

Григор Недев – представителя на БГСКЛАД за гр. Русе сподели, че пазара на индустриални имоти в Русенска област през 2017г. е спокоен. Интересът към индустриални имоти е основно от чуждестранни инвеститори, които работят в Русе, да закупят парцел и да си построят собствена производствена база. Целта им е да не са под наем, защото предоставените им условия и помещения не ги задоволяват, те трябва да правят скъпи инвестиции, които са неоправдани. В сегмента на наемите също има разминаване на предлагането и търсенето. В Русе има дефицит от нови складови площи. Голяма част от сделките са за покупка на складове с цел рентиране. Има инвеститори със свободни капитали, които са насочили вниманието си в закупуване на индустриални имоти. Анализите показват, че това е сигурна инвестиция с доходност от 5-8 %. Наемните цени в Русе от порядъка  3-5 лв., без ДДС на кв.метър. Цените за УПИ-та в града са различни. В източна и западна промишлени зони цените са около 30-50 Евро на кв.м. В новият индустриален парк цените в порядъка на 15-25 евро на кв.м. Има търсене на парцели с инвестиционни намерения, около бъдещата магистрала. Григор Недев обобщи, че е оптимист и, че Русе ще се превърне във фактор в логистиката. Има интерес и от чужди инвеститори да си преместят производствата в Русенска област.

Според представителя ни за гр. Габрово, Михаил Сеферов през цялата 2017 година се наблюдава завишен инвеститорски интерес, но в региона предлагането на модерни площи изостава. Повишено е търсенето на терени, поради необходимостта от нови индустриални площи.
Средните цени за покупка на терени в регулация за град Габрово са 17 евро за кв.м, за областта 9 евро за кв.м
През 2017 година се наблюдава повишено търсене на инвестиционни терени в региона. Завишен е и интереса към наемането на индустриални имоти спрямо 2016.
Михаил Сеферов обобщи, че област Габрово е на челните места у нас по икономически индикатори,  местните и чуждите инвестиции нарастват, все по-големи и по-сериозни производители имат интерес към индустриални площи в региона. Очакванията за 2018 са повишено  търсене на качествено изградени индустриални и логистични площи.

На базата на анализа, който БГСКЛАД изготви Симеон Митев обобщи и направи следните изводи, а именно:

  1. Продължава търсенето на нови, модерни складови площи и индустриални имоти.
  2. Запазва се търсенето на малки складови площи в сегмента до 500кв.м.
  3. Инвеститорите, които се оглеждат за покупка на терени за логистични и производствени площи все още не могат да „преглътнат“ факта, че на базата на цени на земя, и на цени на ново строителство тяхната възвращаемост ще бъде в порядъка на 9 – 11 години. Търсят се проекти с възвращаемост до 7 години.
  4. Сезонното търсене и наемане на складови площи в градовете около черноморието тази година не е само преди сезона, но и продължава по време на сезона.

Източник: БГСКЛАД

Анализ на пазара за индустриални и складови имоти
Гласувайте за тази статия

placeholder