Резултати от класирането за проект на магистрала „Струма“


Днес, в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на публично заседание ще бъде обявено класирането в конкурса за изработването на разширен идеен проект с парцеларен план за автомагистрала „Струма“ в участъка между Крупник и Кресна. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. На публичното заседание експертното жури, номинирано от браншовите организации и академичните среди, ще обяви резултатите от оценяването и класирането на конкурсните предложения. Ще се отвори и пликът със списъка и номерата на участниците, чиито проекти са класирани.

АПИ стартира открития конкурс за „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ „Струма“, лот 3.2, участък Крупник – Кресна, ляво пратно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км“ през ноември м. г. До крайния срок – 24 февруари т. г., постъпиха две предложения. Целта на състезанието е агенцията да придобие разширен идеен проект, подробно геодезическо заснемане и инженерно-геоложко проучване и парцеларен план за този участък от автомагистралата, въз основа на който впоследствие ще може да се възложи проектирането на фаза технически проект и строителство на лявото платно на АМ „Струма“ в участъка между Крупник и Кресна и на обходния път на гр. Кресна – част от дясно платно.

Предложенията на кандидатите, при запазване на тяхната анонимност, са разгледани и оценени от експертното жури, в което участват:
– проф д-р инж. Румен Миланов, представител на Университета по архитектура, строителство и геодезия;
– проф. д-р инж. Валентин Николов, представител на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“;
– инж. геолог Радослав Върбанов, представител на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“;
– проф. д-р Дилянка Безлова, представител на Лесотехническия университет, София;
– проф. Вълко Бисерков, представител на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН;
– арх. Петър Диков, представител на Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“;
– инж. Иван Атанасов, представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;
– инж. Павел Диковски, представител на Българска браншова камара „Пътища“;
– инж. Мирослав Мазнев, представител на Камарата на строителите в България;
– инж. Петко Табаков, представител на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“;
– Веселин Грозданов, представител на Клъстър „Зелен Транспорт“;
– инж. Елена Асенова, главен експерт в Дирекция ОППО в Агенция „Пътна инфраструктура“;
– Станислава Костова, главен юрисконсулт в Дирекция ОППО в Агенция „Пътна инфраструктура“;
Резервни членове на журито са:
– Доц. д-р инж. Чавдар Колев, представител на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“;
– проф. дгн. инж. Михаил Гълъбов – представител на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.
Конкурсът се провежда с присъждане на награди за участниците. Наградният фонд е 2 500 000 лева за 3 награди – за първо място – 85%, за второ – 10% и за трето – 5%. Наградният фонд дава правото на възложителя проектът да бъде използван.

 

Източник: focus-news.net

Резултати от класирането за проект на магистрала „Струма“
Гласувайте за тази статия