Бум на разрешителните за строителство в Троян


Разрастването на производствата в различни сфери на територията на община Троян и увеличаванетона броя на издадени разрешения за строеж се очертава като стабилна тенденция през последните години в община Троян, съобщи кметът Донка Михайлова пред kmeta.bg.

Само от началото на 2017 година са издадени 54 разрешителни. Справка в документацията на Община Троян показва, че през 2015 г. са издадени общо 153 разрешителни за строеж, а през 2016 г. издадените от администрацията разрешения наброяват 159.

Издадените документи са както за ново строителство, така и за разширяване или преустройство на съществуващо. През 2017 година са издавани разрешения на заетите в сферата на ресторантьорство и хотелиерство, на институции, сферата на услугите, производството.

Сред тях преобладават заявленията на собственици на стаи за гости и места за настаняване. През отминалата 2016 г. бяха извършени разширения или преустройства на производствата на фирми, сред които: „КАЛИНЕЛ“ ЕООД, „Елма 13“, „Рико стил” ООД, „Борима” АД, „Йоана 89” ЕООД, „Балканфарма – Троян” АД, „Елегансмебел” ЕООД и др.

 

Бум на разрешителните за строителство в Троян
Гласувайте за тази статия