ЧИЛ КОМЕРС ООД


Чил-Комерс ООД е специализирана компания за изграждане на климатизация и вентилация на промишлени, туристически, селскостопански, обществени и развлекателни обекти, чрез използване на термопомпени агрегати и водогрейни котли.

ЧИЛ КОМЕРС ООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: ул. Одрин № 4 („Шишкова градинка“) гр. Варна, 9005
Телефон: +359 52 300 945
e-mail: .