ЧИЛ КОМЕРС ООД


Чил-Комерс ООД е специализирана компания за изграждане на климатизация и вентилация на промишлени, туристически, селскостопански, обществени и развлекателни обекти, чрез използване на термопомпени агрегати и водогрейни котли.

ЧИЛ КОМЕРС ООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: „Салтанат” 59 офис 1 9005 Варна, България
Телефон: +359 52 300 945
e-mail: office@chill-commerce.com