Дека Трейд ООД


Фирма  е създадена през 1992 г. с основен предмет на дейност директен внос и търговия с компоненти за отоплителни и водопроводни инсталации, вентилационни системи и оборудване за баня.

Дека Трейд ООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: 4000 Пловдив, бул. "Васил Априлов" 170
Телефон: (032) 906 050
e-mail: office@decatrade.bg