Делян Добрев: С част от концесионните възнаграждения да се финансират иновации


 
Предложението на МИЕТ, залегнало в проектозакона за иновациите, е те да бъдат финансирани с процент от концесионните възнаграждения. Проектът е преминал етапа на публично обсъждане и предстои предложенията да бъдат отразени в окончателния вариант на текста.
 
С приемането на този закон целим да създадем официална платформа за регламентиране на устойчива и предвидима политика в областта на иновациите. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на семинарa „Интелигентна специализация".
 
Форумът, чийто съорганизатори са МИЕТ и Европейската комисия, бе открит от министър Добрев и министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев. През миналата година средствата, получени от концесии, са в размер на 63 млн. лв. С отделянето на част от тази сума за иновации ще се повиши иновационната активност на фирмите. Такава е практиката в много от европейските държави, включително има такива, където 100% от концесионните възнаграждения са предназначени за иновации, допълни министър Добрев.
 
Инвестициите в научни изследвания и развитие в България през 2010 г. са 0,6% от БВП (420 млн. лв.). Окуражаващ е фактът, че за първи път тогава частните разходи за иновации надхвърлиха публичните, като ръстът спрямо 2009 г. е близо два пъти, каза министърът. По неговите думи целта на правителството е разходите за научни изследвания, развойна дейност и иновации да достигнат 1,5% от БВП през 2020 г.
 
Анализи на иновационния потенциал на страната, извършени от Световната банка, БАИ и МИЕТ, потвърждават извода, че България има потенциал за растеж чрез иновации в индустрията и производството на стоки с висока добавена стойност. По думите на министър Добрев новата стратегия за интелигентна специализация, чието разработване предстои, трябва да послужи като инструмент за справяне със социалните, екологичните, климатичните и енергийните предизвикателства, демографските промени, ефективното използване на ресурсите и енергийната сигурност.

 

Вашият коментар

research symptoms