Депутатите оставят парк Бедечка на произвола

Мораторумът изобщо не беше обсъден


Депутатите решиха да не обсъждат проекта за налагане на мораториум върху застрояването на парк „Бедечка” в Стара Загора, съобщават от offnews.bg

Предложението е на Реформаторския блок, а един от депутатите на РБ Найден Зеленогорски се обърна към депутатите да приемат точката за разглеждане, тъй като един от най-големите паркове в Стара Загора ще бъде застроен, ако не се наложи мораториум. Зеленогорски изтъкна, че паркът е белият дроб на града, който така или иначе е замърсен. Други мотиви бяха, че Бедечка вече няма да е парк, а квартал.

Народният представител от РБ („Движение България на гражданите”) Димитър Танев, избран от Стара Загора, е водещият вносител на предложението за мораториум.

Предложението предвиждаше налагане на 3-годишен мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж на територията на парка. То трябва да спре действията по прилагането на влезлите в сила подробни устройствени планове, както и изменения, допълнения и нанасяне на нови имоти в кадастъра и имотния регистър в границите на тези имоти.репиха

В „Бедечка” живеят над 50 вида растения, като само паспортизираните едри дървета са около 1500, а над 150 вида са животните, част от които са защитени видове.

Според РБ с мораториума ще се даде възможност на кмета на община Стара Загора да предприеме действия за изработването на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в парк „Бедечка” в обстановка на намален обществен натиск и спазване интересите на всички граждани.

Така или иначе мораторумът изобщо не беше обсъден, с което паркът остава на произвола на строителите, тъй като това е последната седмица на този парламент до избиране на ново правителство и Народно събрание напролет.

Депутатите оставят парк Бедечка на произвола
Гласувайте за тази статия