„Еър Макс“ ООД


Предлага всички продукти и услуги в областта на вентилацията, климатизацията и отоплението – проектиране, производство, доставка и монтаж.

Адрес: общ. Благоевград, с. Зелен дол Производствена база: с. Зелен дол, местност „Чекуро”
Телефон: 0888 / 850403
e-mail: airmax_bg@abv.bg
research symptoms