Ейч Джи Енд Сонс – Пречиствателни станции


Доставка и монтаж на локални пречиствателни станции за отпадъчни води. Компактните пречиствателни станции за отпадни води BioCleaner® на чешката фирма Envi-pur представляват оптимално решение за населени места с големина до 10 000 жители.

Адрес: гр. София бул. Черни връх 41
Телефон: 0886772566
e-mail: info@hg-sons.com
research symptoms