ЕК: Икономиката в България продължава да расте


Темповете на растеж в еврозоната и ЕС през изминалата година надхвърлиха очакванията с продължаването на прехода от възстановяване към икономически растеж.

Очаква се силните резултати да продължат през 2018 и 2019 г., като в еврозоната и ЕС бъде постигнат растеж от съответно 2,3 % и 2,0 %.

– Растежът вероятно ще се запази стабилен

Икономическият растеж в България се очаква да остане стабилен, като брутният вътрешен продукт нарасне с 3.7% през 2018 и 3.5% през 2019 благодарение на силното вътрешно търсене.

– Прогнозната инфлация се запазва умерена

Инфлацията в България се очаква да се покачи до 1.4% през 2018 и 1.5% през 2019 в резултат на увеличеното търсене и ръста на доходите.

– Рисковете са балансирани, като в краткосрочен план преобладават тези с благоприятен ефект

Контекст

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 26 януари 2018 г. По отношение на всички други входящи данни, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 30 януари.

ЕК: Икономиката в България продължава да расте
Гласувайте за тази статия

placeholder