ЕК събира работна група заради изкуствения интелект


Европейската комисия създава работна група по въпросите на изкуствения интелект, която ще събира експертен опит и познания и ще привлече широк кръг заинтересовани страни.

Експертната група ще разработи и проект на насоки относно етиката и изкуствения интелект.

Изкуственият интелект (ИИ) може да донесе огромни ползи за нашето общество и икономика, като се започне от по-добро здравеопазване и се стигне до повишаване на сигурността на транспорта и до по-устойчиво земеделие. Възникват обаче и въпроси относно отражението му върху бъдещето на труда и вписването му в съществуващото законодателство. Затова е необходим дебат относно начините за успешно и етично използване и развитие на изкуствения интелект.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчерта: За да получим максимални ползи от изкуствения интелект, тази технология трябва винаги да се използва в интерес на гражданите и при спазване на най-високи етични стандарти и да утвърждава европейските ценности и основните права. Затова поддържаме постоянен диалог с ключовите партньори — изследователи, доставчици, изпълнители и потребители на технологията.

Комисията даде старт на процедурата за подаване на кандидатури за участие в експертната група по въпросите на изкуствения интелект, която ще има за задача да:

– даде препоръки на Комисията относно създаването на широка и разнообразна общност от заинтересовани страни, обединена в Европейски алианс за изкуствения интелект;

– окаже подкрепа за изпълнението на бъдещата Европейска стратегия относно изкуствения интелект (април 2018 г.);

– предложи до края на годината проект на насоки относно етичната разработка и използване на изкуствения интелект, които да стъпват върху основните права на ЕС. Насоките ще засегнат теми като справедливост, безопасност, прозрачност, бъдеще на труда, демокрация, а по-общо — въздействие върху прилагането на Хартата на основните права.

Крайният срок за представяне на кандидатури за експертната група в областта на изкуствения интелект е 9 април, като стремежът на Комисията е групата да бъде сформирана до началото на май.

Тази експертна група ще подпомага Комисията в анализа на предизвикателствата във връзка със съществуващата уредба за търсене на отговорност.

Източник: Economy.bg, БСК

ЕК събира работна група заради изкуствения интелект
Гласувайте за тази статия

placeholder