Енергийна ефективност на сгради в София


Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-район „Слатина”,във вр. с „НПЕЕМЖС“, по обособени позиции:Обособена позиция №1-Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с адм. адрес:гр. София,район „Слатина”,ул. „Хубавка”№ 5;Обособена позиция № 2-Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с адм. адрес: гр. София,район „Слатина”,ж.к. „Яворов”,бл.54,вх.А и вх.Б;Обособена позиция № 3–Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с адм. адрес:гр. София,ул. „Хубавка” № 5(по ОП № 1);Обособена позиция № 4–Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с адм. адрес:гр. София,ж.к. „Яворов”,бл.54,вх.А и вх.Б(по ОП № 2);Обособена позиция № 5-Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с адм. адрес:гр.София,ул.„Хубавка”№ 5 (по ОП № 1);Обособена позиция №6-Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с адм. адрес:гр.София,ж.к.“Яворов“,бл.54,вх.А и вх.Б(по ОП № 2).

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на сгради в София
Гласувайте за тази статия

placeholder