Енергийна ефективност на жилищна сграда


Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилнa жилищнa сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/ 02.02.2015г. – инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: бл. 103, ж.к. „Младост 1“, гр. София, въведена в експлоатация 1979г, състояща се от 153 апартамента, 18 (17 + технически етаж) надземни етажа. Общата разгъната застроена площ е 15660 кв.м.

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на жилищна сграда
Гласувайте за тази статия

placeholder