Енергийна ефективност на жилищни сгради


Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община , район „Овча купел“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, по обособени позиции. Подробно описание на дейностите и предмета на обществената поръчка се съдържат в утвърдената документация на интернет адреса на Възложителя- www.ovchakupel.bg, раздел: „Профил на купувача“.

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на жилищни сгради
Гласувайте за тази статия

placeholder