Енергийна ефективност на жилищни сгради


Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Кремиковци“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по 9 обособени позиции, съгласно приложената документация

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на жилищни сгради
Гласувайте за тази статия

placeholder