Енергийна ефективност на жилищни сгради


Определеният за изпълнител следва да изготви работен проект, да осъществява авторски надзор по време на строителството и да изпълни строително-монтажни работи (СМР) на съответния обект, съгласно посочените в техническа спецификация изисквания.

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на жилищни сгради
Гласувайте за тази статия

research symptoms