ЕТЕМ започна изграждане на своя BIM библиотека


След подробно проучване на пазара и набелязване на конкретните нужди в бранша, екипът на ЕТЕМ стартира изграждането на своята BIM библиотека със системата си за окачени фасади – Е85 в средата на Revit. Средата Revit е избрана заради нейните характеристики на най-надеждна, разпространена и развиваща се платформа към момента. В колаборация с All 1 Studio, един от основните движещи екипи на BIM културата в България, екипът на ЕТЕМ разработи серия от оптималните фасадни решения за окачени фасади, заедно с широк набор от отваряеми вграждания, така че да бъде покрит най-широк диапазон от възможности  по възможно най-оптималния начин.

Успоредно с популяризирането на библиотеките за E85, екипът на ЕТЕМ започва работа по допълване на продуктовото портфолио със системите за врати и прозорци, плъзгания и системи за вентилируеми фасади.

Достъп до BIM библиотеките на ETEM E85 можете да получите след регистрация в сайта на компанията във версии за Autodesk Revit от 2019 г. до 2016 г.

 

Какво представлява Building Information Modeling

Building Information Modeling концепцията е иновативния подход в проектирането, въвличаща в пълна колаборация всички участници в строителния процес, в това число и работещите по сградната обвивка. Всеки специалист ще може да наблюдава, променя или просто да реагира на всяка промяна по проекта, ще бъде осведомяван за възникнали колизии и ще знае във всеки един момент какъв е нивото на реализация на сградата.

Обектите, изпълнявани в средата на BIM, са с няколко големи крачки напред спрямо конвенционалното 2D графично изобразяване, разширявайки обхвата си до нещо повече от триизмерната визуализация. Силата на BIM далеч надхвърля визията като единствен източник на информация – тъкмо обратното. Голямата част от всеки обект е наборът от динамична информация от най-широк спектър – геометрична, структурна, термофизична, производствена, комерсиална и много други, необходими в зависимост от спецификите на проекта.

В световен мащаб BIM софтуерът се използва от физически лица, компании и държавни агенции, които планират, проектират, изграждат, експлоатират и поддържат разнообразни физически инфраструктури като вода, отпадъци, електричество, газ, комунални услуги, пътища, железопътни линии, мостове, пристанища и тунели.

ЕТЕМ започна изграждане на своя BIM библиотека
4 (80%) 2 глас(а)

placeholder