Георги Сечков


Топлоизолация. Вътрешна и външна топлоизолация. Монтиране на топлоизолация.  Груб строеж, инсталаций, измазване, дограма,покрив, узаконяване. Довършителни ремонти, инсталации, ВиК, вътрешно обзавеждане, кухненско оборудване, отопление, климатизация, вентилация.

Във връзка с най-пълно задоволяване потребностите на нашите настоящи и бъдещи клиентВви, ние проектираме и изпълняваме: довършителни ремонти, ел. инсталации, ВиК, вътрешно обзавеждане, кухненско оборудване, отопление, климатизация, вентилация.

Георги Сечков
Гласувайте за тази статия

Адрес: София кв. "Модерно Предградие" ул. "Връх Манчо" бл.1 вх. Е
Телефон: 0888 80 17 16
e-mail: .SECHKOV@SECHKOV.COM
placeholder