Ханко-Митев


Фирма “Ханко-Митев” е регистрирана през 1991г. и е специализирана в апликирането на хидроизолации и хидроизолационни системи.                                                                                                                                                                         Услуги;                                                                                                                                                                                                      Хидроизолации в основи                                                                                                                                                                             Обекти с хидроизолация                                                                                                                                                                           Ремонт на покриви                                                                                                                                                                                      Референции

Ханко-Митев
Гласувайте за тази статия

Адрес: 1421 София, ул. Пирински проход №30
Телефон: 0888 620 635; 0888 811 685; 0888 315 220;
e-mail: hankomitev@gmail.com