Hörmann: Компетентният монтаж е от значение


По принцип правилният монтаж е определящ за постигането на продължителна и безпроблемна експлоатация на вратите. Когато дадена врата трябва да съответства на изисквания за противопожарна защита, некоректният монтаж може да доведе до тежки последствия. За какво по-специално трябва да се внимава при монтирането на пожароустойчиви врати и къде се крият потенциалните грешки, разкрива Харалд Бермес, продуктов мениджър на Hörmann в областта на алуминиевите елементи от тръбна рамка и алуминиевите външни врати.

Харалд Бермес

За да бъде монтажът на пожароустойчивите врати компетентно изпълнен, е необходимо да се вземат предвид четири важни аспекта, които следва да се проверяват преди всеки монтаж.

  1. Вид стена:

На първо място от съществено значение е видът на стената, т.е. дали се касае за зидария, газобетон, преградна стена или бетон. При строителството на обекти е възможно, в зависимост от използването на сградата след време на различните етажи да се открият различни видове стени. С оглед на това е необходимо прецизно съгласуване с архитектите, проектантите или ползвателите.

  1. Вид монтаж:

На второ място следва да се изясни какъв вид монтаж е целесъобразен, а именно какви материали за фиксиране, т.е. винтове, дюбели или анкерни планки са подходящи.

  1. Годност на стената:

На трето място преди всеки монтаж трябва да се провери дали стената е годна за монтиране на предвижданата врата с оглед на конкретното изискване. В случай че освен на изискването за противопожарна защита вратата трябва да отговаря и на изисквания за защита от взлом, стената трябва да съответства на стандарта DIN EN 1627 „Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци – Устойчивост срещу взлом – Изисквания и класификация“.

  1. Инструкция за монтаж:

На четвърто място е необходимо да се спазват инструкциите за монтаж, дадени от съответния производител. В тях се посочват изпитаните връзки със стената съгласно удостоверението за допускане до експлоатация.

От практиката: Монтаж на алуминиеви елементи от тръбна рамка

Пожароустойчивите врати могат да са от стомана, алуминий или дърво. С цел комбиниране на функционалност и прозрачен дизайн често пъти намират приложение врати с голяма остъклена площ. В преддверията и коридорите често се разполагат алуминиеви или стоманени елементи от тръбна рамка – врати с тънки профили и голяма остъклена площ – които отговарят на класовете T30, T60, T90 и покриват изискванията за шумоизолация или димозащита, както и за безопасност. Тези функции обаче се гарантират ефективно, само ако елементът от тръбна рамка е монтиран компетентно. По принцип платното и стената се свързват помежду си през касата, докато при елементите от тръбна рамка говорим за рамка. Елементите от тръбна рамка с клас T30, T60 и T90, както и неотварящите се прозорци с клас F30, F60 и F90 на производителя Hörmann, могат да се монтират например в зидария, газобетон, преградна стена и бетон посредством анкериране, заваряване, завинтване или дюбелиране. От решаващо значение за задържането на касата в стената са броят и позицията на точките на свързване, както и надлежното и компетентно изпълнение на монтажа.

Освен всичко друго, за да съответстват на изискванията за противопожарна защита, между пожароустойчивите врати и стената трябва да се постави минерална вата.

Също така е необходимо присъединителната фуга, пространството между стената и рамката, да бъде запълнена с допуснат материал с клас A1. За да се постигне желаната степен на противопожарна защита, под рамката следва да се постави минерална вата. При алуминиевите елементи от тръбна рамка с клас T30 може да се използва алтернативно противопожарната монтажна пяна HFS. Времето за запълване се съкращава значително, тъй като не се налага трудоемко пълнене на фугата с малки парчета минерална вата.
При използването на монтажна пяна е наложително да се следи за използването на одобрена от производителя пяна, защото в противен случай удостоверението за допускане до експлоатация ще загуби валидността си. В случай че алуминиевите елементи от тръбна рамка трябва да осигуряват защита освен от огън, също и от дим, е необходимо от едната страна да се изпълни допълнително трайно еластично уплътняване между рамката на вратата и стената. За това запечатване може да се използва силикон или акрил.

Избягване на типични грешки

Потенциалните рискове от допускане на грешки при монтажа на пожароустойчиви врати често се крият в инсталирането на касата. Към тях се числят между другото неправилно или липсващо поставяне на подложки под на рамката на вратата. За да остане рамката на вратата свързана със стената и да не се усуче, както при нормално натоварване (например торсионно движение на крилото), така и в случай на пожар, в точките на фиксиране между рамката и сградата трябва да са поставени устойчиви на натиск подложки. В зависимост от експлоатационните показатели на вратата подложният материал може да е от пластмаса, твърдо дърво, стомана или силикатни плочи, при което следва да се внимава за използването единствено на допуснат материал. Също така е възможно да се случи касата да не е монтирана перпендикулярно и следователно крилото на вратата да не приляга равнинно в областта на резето. По тази причина е необходимо по време на монтажа да се следи най-напред рамката да се монтира перпендикулярно и съосно от страната на пантите. След това се окачва крилото на вратата и се провежда тест за функционалност. При необходимост рамката може да се центрира спрямо крилото.

За да подкрепи своите партньори при монтажа на врати и да посочи потенциално възможните грешки, компания Hörmann провежда обстойни семинари и обучения в рамките на предложението за повишаване на квалификацията в Академия Hörmann. Така например се предлагат тренировки по монтаж или обучения за продуктите при пожароустойчивите и димозащитните елементи. Обученията се провеждат в търговските филиали или в заводите на Hörmann.

research symptoms