ХОВАЛ БЪЛГАРИЯ


Всичко започна с многофункционалната кухненска печка, с едновременна възможност за готвене и отопление. За първи път Ховал превръща идеята си в реалност: по-голяма енергийна ефективност, благодарение на комбинирана система. Ентусиазирани от тази проста, но гениална идея, Ховал разработва все по-съвременни котли, предназначени за различни енергийни източници. По-късно биват създадени също инсталации, предназначени за вентилация и охлаждане. Този обширен опит води днес до решения с интелигентни системи за приятен микроклимат.

– Газови котли

 

– Котли на нафта или газ

 

– Бойлери за гореща вода

 

– Термосиларни системи

 

– Котли за пелети

 

– Системи за климатизация

 

– Рекуперация

ХОВАЛ БЪЛГАРИЯ
Гласувайте за тази статия

Адрес: http://www.hoval.bg/
Телефон: 0885 777 355
e-mail: office.bg@hoval.com