Инженеринг на блокове в Самоков


Предметът на обществената поръчка е Строителство на обекти: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков”.
Настоящата обществена поръчка има седем обособени позиции.
Важно!!! Един участник може да подаде оферта само за една обособена позиция!

Всичко за обществената поръчка

Инженеринг на блокове в Самоков
Гласувайте за тази статия