Инженеринг на инсталация за отпадъци


Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително – монтажни работи на сепарираща инсталация за битови отпадъци, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор

Всичко за обществената поръчка

Инженеринг на инсталация за отпадъци
Гласувайте за тази статия

research symptoms