Изграждане и поддръжка на жп участък


Обществената поръчка е разделена по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1: „Изготвяне на ПУП, проектиране, изграждане, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Казичене и интегриране към SCADA“
Обособена позиция 2: „Изготвяне на ПУП, проектиране,изграждане, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Ихтиман и интегриране към SCADA“
Обособена позиция 3: „Проектиране,модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Белово и интегриране към SCADA“
Обособена позиция 4: „Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Чирпан и интегриране към SCADA“.
ПРОДЪЛЖ.OT ПОЛЕ II.1.1. и интегрирането им към SCADA и проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягови подстанции Белово и Чирпан и интегрирането им към SCADA”, по oбособени позиции.

Всичко за обществената поръчка

Изграждане и поддръжка на жп участък
Гласувайте за тази статия

placeholder