Изграждане на битова канализация


При изпълнение на поръчката следва да се извърши: „Изграждане на битова канализация в кв.Рилци, гр.Добрич- I-ви етап“ съгласно Техническа спецификация и инвестиционен проект.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms