Изграждане на газопровод


Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция ”Странджа””
етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа” и възел за включване към Tранзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2”
Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.

Всичко за обществената поръчка

Изграждане на газопровод
Гласувайте за тази статия

placeholder