Изграждане на опорна стена


Изработване на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Обхватът, предметът на поръчката, както и изискванията са определени в техническата спецификация.

Всичко за обществената поръчка

Изграждане на опорна стена
Гласувайте за тази статия

research symptoms