Изграждат първите зелени класни стаи у нас


В Пловдив ще изграждат пилотно първите „зелени класни стаи” у нас.

Първите пет „зелени класни стаи” ще бъдат изградени на територията на НУ „Пенчо Рачов Славейков“ в Район „Източен“,

това ще бъде експериментално. „Зелените класни стаи” ще бъдат обособени в свободните два декара, които сега се намират в съседство на
училището, след като земята бъде приобщена към двора на училището. С тази територия той ще стане 12 дка.

Стаите ще бъдат оборудвани с всичко необходимо за уроци на открито. В момента там има големи дървета.

Важното е да се измисли нещо умно, което да се направи на това място. Община Пловдив ще започне обсъждане на идеята с архитекти, а по-късно
количествено стойностната оценка за това ще се включи в бюджета на общината и изграждането на тези пространства няма да е нещо скъпо.

Днес в същото училище бе открита нова спортна площадка, изградена по най-модерна технология.

Стойността и е в размер на 40000 лева.
Те са осигурени от бюджета на районната администрация на „Източен”.

Източник: Община Пловдив

Изграждат първите зелени класни стаи у нас
Гласувайте за тази статия

placeholder