Изолиране на блок


Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Подмяна на дограма ; СМР, свързани с общи помещения и конструкция ; Ремонт по общите части на вътрешна отоплителна Съпътстващи СМР, свързани с топлинното изолиране и подмяна на дограмата; Всички енергоспестяващи мерки са подробно разработени със съответните схеми и детайли, както и технология на изпълнение, в одобрените инвестиционни проекти. Извършване на СМР на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1A, бл.520, вх.1; Упражняване на строителен надзор по време на строителството; Инвеститорски контрол по време на строителството.

Всичко за обществената поръчка

Изолиране на блок
Гласувайте за тази статия