КАБ събира мнения за План-програма 2017


Съгласно Устава на Камарата на архитектите в България, Общото събрание приема програмата за дейността на Управителния съвет и бюджет за изпълнението й. С цел прозрачност и диалогичност, архитектите на КАБ призовават своите колеги за активност.

Можете да разгледате План-програмата за дейността на Камарата по ресори, подготвена съответно от:

арх. Мартин Христов Христов – зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Практика“ и Комисията по регистър.

арх. Петкана Георгиева Бакалова – зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Нормативи“ и председатели на постоянни работни групи.

арх. Николай Николаев Баровски – зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Квалификация“ и комисия „Квалификация“.

„Очакваме вашите коментари и предложения по програмите. Вашето мнение  е от изключителна важност за изготвянето на окончателния вариант на план-програмите. Всички предложения ще бъдат внесени за обсъждане и утвърждаване от Управителния съвет на КАБ.“, пише на официалната страница на КАБ.

Идеи и предложения могат да бъдат изпращани до 20.00 часа на 7 март 2017 г. /вторник/  на следния e-mail:signal@kab.bg.

Редактираната въз основа на предложенията и одобрена от УС план-програма ще бъде представена за утвърждаване от ОС на КАБ.

КАБ събира мнения за План-програма 2017
Гласувайте за тази статия