Kадастърът получи нов офис в Пловдив


„Усилията на правителството са насочени към намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността на обслужването им по места.“ Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев по време на откриването на новия офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Пловдив. Той се намира на пл. „Съединение“№3.

„Средно на ден през пловдивския офис на агенцията се подават по около 200 заявления от граждани“, съобщи заместник-регионалният министър. По-голямата част от тях са за издаване на кадастрални скици, стана ясно още от думите на Йовев, който подчерта, че Пловдивска област е не само втората по големина в страната, но е и с изключителен инвестиционен интерес.

В новия офис гражданите ще бъдат обслужвани на 10 гишета. От новите условия ще се възползват и служителите на агенцията, които ще работят в подобрена среда. До края на годината предстои да бъдат обновени офиси на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в още пет областни града – Ямбол, Кърджали, Видин, Перник, Хасково.

„В бъдеще предстои надграждане и разширяване на информационната система, за която Агенцията по геодезия, картография и кадастър отговаря, не само с кадастрална информация, но и със специализирана“, коментира  по време на събитието заместник-регионалният министър.

Той съобщи, че кадастралната карта на страната в електронен вид обхваща около 25% от урбанизираните територии, в това число всички големи градове. В област Пловдив кадастралната карта покрива близо 34%. Към момента се създават кадастрални карти и регистри на урбанизирани територии на още 20 населени места в областта за 2281 ха.

Kадастърът получи нов офис в Пловдив
Гласувайте за тази статия

research symptoms