“Камтекс 84” EООД


“Камтекс 84” EООД е бързо развиваща се фирма в производството на работно облекло.. Основана през 2013г. тя успя да създаде стабилни позиции на пазара. Дейността им  е свързана основно с производство и продажба на зимни, летни и специални работни облекла, за всяка работна среда. Предлагат и богата продуктова гама от лични предпазни средства – работни обувки, ботуши, ръкавици, височинна защита, антифони, защитни каски, дихателна защита, очила, аксесоари и други средства,

Адрес: гр.София
Телефон: 0882 27 94 42
e-mail: sofia@kamtex84.com
research symptoms