„Караман“ ООД


Фирма “ Караман “ ООД  развива това направление в своята дейност от 2003 г. В началото е предлагала предимно ВиК услуги и ремонти.Последователно и ускорено ,в следващите периоди,тя обогатява своите ресурси и производствени възможности и днес е в състояние да изгражда почти всички видове строителни обекти- високо строителство,външни и вътрешни водопроводни и канализационни инсталации и мрежи,улици и съораженията към тях,асфалтиране и др.

„Караман“ ООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: гр. Кърджали бул "България" №93
Телефон: 0897 98 55 52
e-mail: karamanood@abv.bg
placeholder