Строителство. Архитектура. Ремонти. Строителен надзор

ДИДПРОЕКТ

Проучване, архитектурно и инженерно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, градоустройство, интериор и дизайн.

ИДОЛ ЕООД

Предприемаческа дейност, проучване, проектиране и строителство на жилищни и административни сгради в София. Обезщетяване на парцели за строителство.


ИНЕСТ ООД

Строителна и проектантска фирма Инест ООД се занимава с проектиране, строителство и строително-ремонтни дейности.

ЕБОНИТ ЛАЙТ ЕООД

Утвърдена частна строително – предприемаческа фирма, специализирана в строителството на нови сгради /жилищни и обществени/ и ремонт на съществуващи.


ПРОКОНСУЛТ БГ

Проектиране конструкцията на сгради и съоръжения. Предлаганите конструктивни решения се изготвят изцяло на базата на най-съвременните CAD програми за компютърно проектиране.

БИАС-М

„БИАС-М“ е фирма, която предлага проектиране и консултиране в областта на високото, ниското и специфичното строителство. Основна насоченост в дейността са строителните конструкции, влючващи стоманобетонни конструкции (монолитни, сглобяеми и предварително напрегнати), стоманени, комбинирани (стомано-стоманобетонни), дървени конструкции и др. Фирмата разполага с допълнителни възможности за комплексно проектиране по част архитектура и всички други специалности в инвестиционното

УСТРА – ХОЛДИНГ АД

Дружеството основано през 1948 г. строи обекти на цялата територия на Кърджалийска област, в градовете София, Варна, Бургас, Попово и няколко обекта в Русия, като подизпълнител на немската фирма “Хохтиф”. Портфолиото на фирмата е богато и включва инвестиционни проекти на жилищни сгради, обществено-обслужващи обекти, промишлени предприятия, инфраструктурни обекти и редица дейности за благоустрояване. „Устра-Холдинг” АД има и


placeholder