Асансьори и ескалатори

СОФЛИФТ ООД

Проектиране, окомплектовка, доставка, монтаж, модернизиране и сервиз на асансьори и ескалатори. Ремонт и сервизна поддръжка на подемно-транспортни съоръжения.  

БУЛКЕМ ЕООД

Проектиране, поддръжка, ремонт, производство, продажба, преустройство на товароподемни кранове, подемни устройства и асансьори.

ФИЛЦБОРСД

Асаньори, eскалатори, елеватори, товарни асансьори.


БОРВАС

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби.

РЕЙ ЛИФТС ООД

Проектиране, производство, доставка, монтаж и сервиз на асансьори.