Асансьори и ескалатори

МИЛА ЛИФТ

  Доставка, монтаж, сервиз и преустройство на асансьори и ескалатори.  

БУЛКЕМ ЕООД

Проектиране, поддръжка, ремонт, производство, продажба, преустройство на товароподемни кранове, подемни устройства и асансьори.

АТМ – СПАСОВ ЕООД

Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове, електрически телфери. Монтаж, поддържане и ремонтиране на асансьори.  


СОФЛИФТ ООД

Проектиране, окомплектовка, доставка, монтаж, модернизиране и сервиз на асансьори и ескалатори. Ремонт и сервизна поддръжка на подемно-транспортни съоръжения.  

РЕЙ ЛИФТС ООД

Проектиране, производство, доставка, монтаж и сервиз на асансьори.  

БУЛЛИФТ ООД

Фирмата е специализирана в проектиране, окомплектовка, доставка, монтаж, модернизиране и сервиз на асансьори и ескалатори.


ЕВРОЛИФТ 2009 ООД

Предлага абонаментно обслужване, ремонт и преустройство на всички видове български и вносни асансьори.

СИДАБО ЕООД

Производство на хидравлични ножични платформи, лифтове, рампи, гаражни асансьори, инвалидни подемници ,кухненски асансьори.

ГОРДИЛ ЛИФТ ЕООД

Асансьори, ескалатори, подемници. Представител на SELE Lifts в България. Доставка, монтаж и сервиз за цялата страна.