Асансьори и ескалатори

АЛФАЛИФТ ООД

Проектиране, производство, монтаж и сервиз на асаньори.

ОТИС ЛИФТ ЕООД

Доставка, монтаж, сервизно обслужване на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки.

ЕВРОЛИФТ 2009 ООД

Предлага абонаментно обслужване, ремонт и преустройство на всички видове български и вносни асансьори.


МУЛТИЛИФТ ЕООД

Монтаж и сервизно обслужване на асансьорни уредби.

СИДАБО ЕООД

Производство на хидравлични ножични платформи, лифтове, рампи, гаражни асансьори, инвалидни подемници ,кухненски асансьори.

БАК 2 ООД

  Проектиране, производство и сервиз на асансьори и асансьорни уредби и ескалатори.  


АТМ – СПАСОВ ЕООД

Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове, електрически телфери. Монтаж, поддържане и ремонтиране на асансьори.  

СОФЛИФТ ООД

Проектиране, окомплектовка, доставка, монтаж, модернизиране и сервиз на асансьори и ескалатори. Ремонт и сервизна поддръжка на подемно-транспортни съоръжения.