Елeктро инсталации. Електрооборудване.

СВЕТОВНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

Проектиране, изграждане и монтаж на газови инсталации на природен газ и отоплителни инсталации за битови, промишлени   абонати, офиси, сгради и др.

РЕКСППОТ ЕООД

Изграждане на електро-инсталации на жилищни, обществени, индустриални и др. сгради.

ЕЛТРО-ВР ЕООД

Фирма „ЕлТро-ВР“ ЕООД е учредена през 2008 г. с предмет на дейност изграждане, ремонт и поддържане на всички видове електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти.


ТОП ГРУП ПЛЮС ООД

Топ Груп Плюс ООД е основана през 1992 г., а от 1998 г. дейността ни включва търговия на едро и дребно с електротехнически материали и изделия, разпределителни табла и шкафове, системи за структурно окабеляване. Топ Груп Плюс ООД е официален дистрибутор на Legrand – Франция, а oт 2006 г. сме сертифицирани по ISO 9001 за

ГЕЛИШЕВ ЕООД

Инженеринг, проектиране, производство, монтаж и сервиз на електрически съоръжения до 400kV.

КАВАРНА ГАЗ ООД

Строителство на отоплителни и ел. инсталации, промишлено строителство.


ЕЛСТАРТ ООД

Фирмата е специализирана в областта на електроенергетиката и затваря производствения цикъл от проучване, проектиране и консултантски работи по ел. уредби, въздушни кабелни линии до 35 kV, производство на ел.табла, eлектромонтаж и ремонт на ел. уредби, изпълнение на външно кабелно захранване и на всички видове ел.инсталации до извършване на контрол и издаване на сертификат за надеждна

ГЕИТ Радославов ЕООД

В началото основните дейности на фирмата бяха свързани с електрически стоки, консултации и проучване на пазара. В кратката история на своето съществуване, ГЕИТ Радославов ЕООД търгуваше с изолационни материали, термометри за силови и разпределителни трансформатори и други електрически машини.Нашите последни продукти са защити от пренапрежения и Фотоволтаични електро централи за производство на електрическа енергия от

УНИТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Първата основна дейност на „Унитех Инженеринг“ ООД е търговията с кабели и електро материали. Фирмата има дългогодишен опит в сферата на дистрибуция на електро материали. Разполагаме с богат асортимент на склад от проводници, кабели, автоматични прекъсвачи, термо защити, автомати и мн. др. Наши партньори са: Schneider Electric Елкабел Тилком Елмарк Жо&Вен „Унитех Инженеринг“ ООД има