Елeктро инсталации. Електрооборудване.

ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД

Производство, внос и дистрибуция на електроапаратура. Комплексно изграждане на електроенергийни обекти.