Елeктро инсталации. Електрооборудване.

ЕЛМАТ ООД

  Ексклузивен дистрибутор на полската фирма за електроматериали „KONTAKT SIMON“ Tърговия с електроматериали. Ел. материали – ключове, контакти, димери, розетки и звънци.

ЖО И ВЕН

  Официален дистрибутор на Schneider Electric.  Търговия на електроматериали – ключове и контакти. Официален дистрибутор на Makris – Германия: всички видове кабелни обувки, клеми, кабелни накрайници, кабелни превръзки.  

ЕТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ETI Elektroelement dd е словенска компания основана през 1950г. Тя е световен лидер и доставчик на продукти и услуги в областта на електрическите инсталации, както и голям производител на продукти от техническа керамика, оборудване, инструменти, продукти от пластмаса и каучук.


„Пи Ем Би“ЕООД

Аварийно и независимо електрозахранване – дизелгенератори и UPS системи.

ЗАГАТА

Основната дейност на фирмата е търговия с осветителни тела, предхождана от проектиране на електроинсталации и осветление, съобразени с конкретен интериор, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз.


ЕМКА АД

Производство и продажба на кабели и проводници.

РЕКСППОТ ЕООД

Изграждане на електро-инсталации на жилищни, обществени, индустриални и др. сгради.

САМЕЛ 90 АД

Самел-90 разработва и произвежда енергоспестяващи осветителни тела с мощни светодиоди за бани, сауни, басейни и фонтани, както и захранване  за тях.