Елeктро инсталации. Електрооборудване.

ЕМКА АД

Производство и продажба на кабели и проводници.

КРИС 94 ООД

“Крис 94”OOД  предлага-електроматериали, електрооборудване, инженеринг и сервиз.

НИДАКС БЪЛГАРИЯ

Водещ производител на електроинсталационни материали.


ГЕЛИШЕВ ЕООД

Инженеринг, проектиране, производство, монтаж и сервиз на електрически съоръжения до 400kV.

ПРОЕЛКОМ

Проектиране на електрически инсталации в жилищни, офис и промишлени сгради, трафопостове, КТП, БКТП и др.

ПОПОВ ООД

ПОПОВ ООД е строителна компания основана през 2004 година и специализирана в цялостно изграждане на индустриални и селскостопански сгради, възобновяеми енергийни източници , както и хидротехнически и пречиствателни съоръжения.


АРНИ БРАДЪРС ООД

Проектиране и изграждане на електроинсталации, електротабла и външни електрозахранвания. Доставка и монтаж на всички видове кабелни линии. Структурно окабеляване, изграждане на компютърни и телефонни мрежи. Проектиране и изграждане на противопожарни инсталации

СЕМО ООД

Корпорацията СНINT GROUP Corp. е най-големият китайски производител на електрооборудване ниско/средно напрежение.

„ТЕКРА“ ЕООД

На 3-ти януари, 2018 г. в Търговския регистър, в партидата на Телетек ЕООД беше записано новото наименование на дружеството – „ТЕКРА“ ЕООД, което на латиница ще изписваме TEKRA. Ние сме частна търговска фирма, създадена през 1991 г. с основна дейност дистрибуция на продукти в сферата на сградните енергийни, информационни и алармени електроинсталации. ТЕКРА ЕООД е