Елeктро инсталации. Електрооборудване.

„Пи Ем Би“ЕООД

Аварийно и независимо електрозахранване – дизелгенератори и UPS системи.

БУЛ – МАРК ООД

Изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация на електроенергийни обекти на  сгради  и съоръжения с промишлено, социално и битово предназначение. Фирмата произвежда електроразпределителни устройства – електрически табла и КТП.

ЕЛПРОМ – АНН АД

Производство на електрическа апаратура ниско напрежение-електромагнити,пакетни прекъсвачи,командни бутони,кранова апаратура/кранови спирачки,осветители взривозащитени тела,пускови регулиращи съпротивления.


АРНИ БРАДЪРС ООД

Проектиране и изграждане на електроинсталации, електротабла и външни електрозахранвания. Доставка и монтаж на всички видове кабелни линии. Структурно окабеляване, изграждане на компютърни и телефонни мрежи. Проектиране и изграждане на противопожарни инсталации.

СЕМО ООД

Семо ООД е търговско-инженерна компания с голям опит в търговията и реализацията на проекти в областта на Енергетиката и Автоматизацията. Компанията предлага продуктите на, Chint, Noark, Unitronics, Satec, Solcon, Emotron, TosunLUX, SBox.

ПОПП ЕООД

Производител на ключове, осветителни тела, разклонители, инсталационни материали.


САМЕЛ 90 АД

„Самел-90“ АД е създаденa през 1964 година. Компанията произвежда широка гама от продуктови групи като: светодиодни осветителни тела и системи за управление, вътрешно и външно ЛЕД осветление, радиосмутители както с военно предназначение, така и за охрана срещу импровизирани взривни устройства; конструиране и производство на инструментално и технологично  оборудване; производство на феритни, пиезокерамични и стеатитови детайли.

АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕКТРИК

“Александър Електрик” е компания за електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги и системи за автоматизация.Услугите ни включват всичко за изграждането и функционирането на една електроинсталация: от електрическите табла и осветления, до BMS и цялостни инсталации.


placeholder