Отопление, климатизация, вентилация

АКВАГАЛАН БЪЛГАРИЯ

Иновативната технология на галан предлага енерго-спестяващи котли за отопление.

ХРИМИ ЕООД

Цялостно изграждане на инсталации за течни и газообразни горива (пропан-бутан и природен газ) – проектиране, доставка на компонентите, монтаж на инсталациите и поддръжка.

ВИ ЕЙ СИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Проектиране, доставка и монтаж на системи и съоръжения на климатични, вентилационни, инфрачервени газови и с ел. излъчватели инсталации.


ГАЗОВИ СИСТЕМИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

  Дейността на фирма Газови Системи Инженеринг ООД се изразява в  проектиране и изпълнение на газови, отоплителни, ВиК и климатични инсталации както и с доставка, монтаж и сервизно обслужване на газово, отоплително и климатично оборудване. Комплексни отоплителни системи, включващи слънчеви колектори, термо помпи, газови или други котли и т.н

БУЛКЛИМА ЕООД

БУЛКЛИМА ЕООД успешно налага на българския пазар комплексни иновативни и енергоспестяващи системи за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода, предназначени за апартаменти, къщи, офиси, административни и производствени сгради.

БУЛДЕНИ ООД

Проектирне и строителство на  жилищни сгради, хотели, бензиностанции, административни сгради, и обществени сгради. Фирмата изпълнява проектиране, груб строеж и довършителни, ремонтни, инсталационни работи по ВиК част, отопление, вентилация и климатизация, ел.монтажни работи и всякакви други ремонтно възстановителни мероприятия.


ТЕРМО ПОЛИС ООД

Термо полис ООД проектира и изпълнява инженерингови решения в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията и газоснабдяването.

 
 

research symptoms