Отопление, климатизация, вентилация

ТОПЛОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Проектиране, доставка, монтаж на газопроводи, съоръжения за изгаряне на природен газ и газ пропан-бутан, топлопроводи и топлофикационни съоръжения реконструкция на съществуващи мощности.  

ТЕРМОДИНАМИКА ООД

Изграждане  на газови инсталации за битови и промишлени обекти. Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни и слънчеви инсталации.

АЕРОКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Проектиране, доставка, монтаж и ремонтна дейност на отоплителни, климатични, вентилационни и хладилни инсталации.


СВЕТОВНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

Проектиране, изграждане и монтаж на газови инсталации на природен газ и отоплителни инсталации за битови, промишлени   абонати, офиси, сгради и др.

ТЕРМОДИЗАЙНТОТАЛ ООД

Проектиране и изграждане на вътрешни и външни газови системи. Слънчеви системи.

ЮТЕК ГАЗ ООД

Проектиране, изграждане и узаконяване на газови, отоплителни, вентилационни, ВиК и климатични инсталации и съоражения.


ТОПЛОМАКС ООД

Основна дейност на дружеството е търговия с газова отоплителна техника, инженеринг, сервиз и обучение.

ХОРОЗ ЕООД

Проектира и изгражда отопление с газови нагреватели (излъчватели) на промишлени халета, складове, автомивки, магазини, голф-игрища, тенис-кортове, зоопаркове, самолетни хангари и др.

МАРИМЕКС-БГ – ООД

Изключителен предтставител за България на мраморното лъчисто отопление CLASSIC-THERM.